Transport och kommunikationer

Över 250 000 människor arbetar inom branschen transport och kommunikationer i Sverige idag. Antalet anmälda arbetsskador ligger över genomsnittet jämfört med andra branscher och särskilt kollektivtrafiken, transporter på järnväg och godshantering anmäler många arbetsskador.
Bild på två lastbilar och bilar på motorväg

De största arbetsmiljöproblemen i branschen är

  • ergonomi - tunga lyft, dåliga arbetsställningar, stillasittande arbete samt stötar och vibrationer
  • trafikolyckor
  • stress
  • hot och våld

Bättre ergonomi för dig i transportbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen för transport och kommunikationer genomgår stora förändringar

Transport och kommunikationer är en bransch som har gått och fortfarande går igenom stora förändringar. Strukturen i branschen med många små företag, underleverantörer och entreprenörer är ofta svår att överblicka.

Gränsen mellan att vara anställd och att vara egen företagare är inte heller alltid så tydlig i dessa branscher. Små transportföretag hamnar ofta i en beroendeställning till större transportföretag eller speditörer. Kunskapen är ofta låg om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Inom vägtransporter finns också konkurrensen från företag i den grå sektorn som bryter mot arbetsmiljöreglerna och riskerar sina anställdas hälsa för att få konkurrensfördelar gentemot seriösa företag.

Inom järnvägs- och kollektivtrafiken har tidigare monopolföretag brutits upp och verksamheten är nu utsatt för konkurrens. Ökad konkurrens, även från utlandet, med pressade priser och leveranstider påverkar arbetsmiljön.

Vid upphandlingar tas det inte tillräcklig hänsyn till arbetsmiljö och arbetstider, till exempel har arbetspassen blivit längre, möjligheterna till att ta paus har blivit sämre och stressen har ökat. På transportterminalerna finns det ofta stora brister i samordningsansvaret.

Relaterad information till transport och kommunikationer

På våra sidor om säkerhet i trafiken hittar du relaterad information till transport och kommunikationer.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-01