Våra regionkontor

Vår avdelning för inspektion består av fem regioner.

Region nord

Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Regionkontor: Umeå.

Filialkontor: Luleå, Östersund och Sundsvall.

Kontakta region nord

Post skickas till:

Arbetsmiljöverket
Box 9082
171 09 Solna

Telefon: 010-730 90 00  
Telefax: 08-730 19 67 

Enhetschef region nord

Gustav Eriksson

Kontakta Gustav Eriksson via e-post

Vid akuta ärenden efter kontorstid ring vårt journummer 010-470 53 88.

Sektionschefer region nord

Umeå 
Madeleine Wahter

Luleå 
Nadja Lukin

Sundsvall 
Maria Björklund

Region mitt

Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, Uppsala och Västmanlands län.

Regionkontor: Örebro.

Filialkontor: Falun. 

Kontakta region mitt

Post skickas till:

Arbetsmiljöverket
Box 9082
171 09 Solna

Telefon: 010-730 90 00  
Telefax: 08-730 19 67 

Enhetschef region mitt

Mattias Hedengren

Kontakta Mattias Hedengren via e-post

Vid akuta ärenden efter kontorstid ring vårt journummer 010-470 53 88.

Sektionschefer region mitt

Örebro 
Hans Egbert 

Anders Ringqvist

Falun 
Jenny Eklund

Klas Otterskog

Region öst

Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län.

Regionkontor: Stockholm.

Filialkontor: Linköping. 

Kontakta region öst

Post skickas till:

Arbetsmiljöverket
Box 9082 
171 09 Solna

Telefon: 010-730 90 00 
Telefax: 08-730 19 67 

Enhetschef region öst

Ulrika Scholander

Kontakta Ulrika Scholander via e-post

Vid akuta ärenden efter kontorstid ring vårt journummer 010-470 53 88.

Sektionschefer region öst

Linköping
Matthias Blomberg

Mikael Bernhardsson

Solna

Anette Wendel

Carl Wesslén

Fredrika Sinclair

Linnea Thideman

Anette Nilsson

Region väst

Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län.

Regionkontor: Mölndal.

Filialkontor: Jönköping.  

Kontakta region väst

Post skickas till:

Arbetsmiljöverket
Box 9082
171 09 Solna

Telefon: 010-730 90 00 
Telefax: 08-730 19 67 

Enhetschef region väst

Pernilla Niia   

Kontakta Pernilla Niia via e-post

Vid akuta ärenden efter kontorstid ring vårt journummer 010-470 53 88.  

Sektionschefer region väst

Mölndal

Annika Persson

Hanna Allemyr

Johan Talvik

Martin Wennerström  

Jönköping 

Hanna Allemyr

Klas Ottosson

Region syd

Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Regionkontor: Malmö.

Filialkontor: Växjö.

Kontakta region syd

Post skickas till:

Arbetsmiljöverket
Box 9082
171 09 Solna

Telefon: 010-730 90 00 
Telefax: 08-730 19 67 

Enhetschef region syd

Kristina Gavare    

Kontakta Kristina Gavare via e-post

Vid akuta ärenden efter kontorstid ring vårt journummer 010-470 53 88.

Sektionschefer region syd

Malmö 

Maria Lundsson 

Lisa Lemmeke

Lina Boyd

Växjö 
Annica Nyqvist 

Senast uppdaterad 2022-11-03