Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949

På den här sidan hittar du en lista över samtliga myndigheter samt vilket ansvar de har vid visselblåsning.

 

Ansvarsområde enligt förordning 2021:949

Kontaktuppgift till respektive myndighet

Arbetsmiljöverket

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Av.se

 

Missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde.

 

Boverket

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Boverket.se, öppnas i nytt fönster

Elsäkerhetsverket

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Elsakerhetsverket.se, öppnas i nytt fönster

Ekobrottsmyndigheten

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller bedrägeribekämpning.

Ekobrottsmyndigheten.se, öppnas i nytt fönster

Fastighetsmäklarinspektionen

Missförhållanden inom området finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Fmi.se, öppnas i nytt fönster

Finansinspektionen

Missförhållanden inom området finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Finansinspektionen.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området konsumentskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

 

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Folkhälsomyndigheten

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Folkhalsomyndigheten.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området folkhälsa och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Havs- och vattenmyndigheten

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Havochvatten.se, öppnas i nytt fönster

Integritetsskyddsmyndigheten

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Imy.se, öppnas i nytt fönster

Inspektionen för strategiska produkter

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Isp.se, öppnas i nytt fönster

Inspektionen för vård och omsorg

Missförhållanden inom området folkhälsa och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Ivo.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Kemikalieinspektionen

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Kemi.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Konsumentverket

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Konsumentverket.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området folkhälsa och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

 

Missförhållanden inom området konsumentskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Konkurrensverket

Missförhållanden inom området offentlig upphandling och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Konkurrensverket.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller konkurrensområdet.

 

Livsmedelsverket

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Livsmedelsverket.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

 

Missförhållanden inom området strålskydd och kärnsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

 

Missförhållanden inom området livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

 

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Läkemedelsverket

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Lakemedelsverket.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området folkhälsa och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen Gotlands län, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västerbottens, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen Östergötland,

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens ansvar för tillsynsvägledning.

Lansstyrelsen.se, öppnas i nytt fönster

www.lansstyrelsen.se/blekinge www.lansstyrelsen.se/dalarna www.lansstyrelsen.se/gotland www.lansstyrelsen.se/gavleborg www.lansstyrelsen.se/halland www.lansstyrelsen.se/jamtland www.lansstyrelsen.se/jonkoping www.lansstyrelsen.se/kalmar www.lansstyrelsen.se/kronoberg www.lansstyrelsen.se/norrbotten www.lansstyrelsen.se/skane www.lansstyrelsen.se/stockholm www.lansstyrelsen.se/sodermanland www.lansstyrelsen.se/uppsala www.lansstyrelsen.se/varmland www.lansstyrelsen.se/vasterbotten www.lansstyrelsen.se/vasternorrland www.lansstyrelsen.se/vastmanland www.lansstyrelsen.se/vastragotaland www.lansstyrelsen.se/orebro www.lansstyrelsen.se/ostergotland

 

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens ansvar för tillsynsvägledning.

 

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har dessutom följande ansvarsområde

Missförhållanden inom området finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar

Msb.se, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverket

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Naturvardsverket.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Post- och telestyrelsen

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Pts.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Regeringskansliet

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet.

Regeringen.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet.

 

Revisorsinspektionen

Missförhållanden inom området finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Revisorsinspektionen.se, öppnas i nytt fönster

Skatteverket

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller skatteområdet.

Skatteverket.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller bolagsskatteområdet.

 

Skogsstyrelsen

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Skogsstyrelsen.se, öppnas i nytt fönster

Spelinspektionen

Missförhållanden inom området finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Spelinspektionen.se, öppnas i nytt fönster

Statens energimyndighet

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Energimyndigheten.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Statens jordbruksverk

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Jordbruksverket.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

 

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Swedac.se, öppnas i nytt fönster

Strålsäkerhetsmyndigheten

Missförhållanden inom området strålskydd och kärnsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Stralsakerhetsmyndigheten.se, öppnas i nytt fönster

Transportstyrelsen

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Transportstyrelsen.se, öppnas i nytt fönster

 

Missförhållanden inom området transportsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

 

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

 

Senast uppdaterad 2023-07-13