Anmäl mobila anläggningar för hantering av kvartshaltigt material

Anmäl till Arbetsmiljöverket om ni ska börja använda en mobil anläggning för att hantera kvartshaltigt material, till exempel ett mobilt krossverk, ett asfaltverk eller en betongstation.

Anmäl innan ni tar anläggningen i bruk. Därefter ska ni göra en ny anmälan var tredje månad, om ni ändrar på något från föregående anmälan.

Så här anmäler du

Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka anmälan.

När vi har tagit emot anmälan får kontaktpersonen ett automatiskt svar till sin e-post.

Din anmälan kommer att skickas vidare inom Arbetsmiljöverket till den region där ni ska utföra arbetet. Ni får inspektion av oss om vi bedömer att det behövs.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Uppgifter om företaget

Kontaktperson

Uppgifter om verksamheten

Uppgifter om arbetsstället

Ange:

Eller

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket