Förebygg sjukfrånvaro hos dina medarbetare

Genom dialog med din medarbetare ska du förebygga sjukfrånvaro och skapa en god arbetsmiljö. Du som arbetsgivare kan få stöd för individuella arbetsanpassningar i förebyggande syfte

Genom kontinuerlig dialog med din medarbetare kan du som arbetsgivare fånga upp risker för skador och sjukdomar innan de inträffar. Du som arbetsgivare har ett ansvar för att en sådan dialog genomförs. I de fall det är aktuellt med arbetsanpassning, ska du utreda och genomföra detta. Du ska sedan i samråd med medarbetaren följa upp att den fungerar och vid behov justera arbetsanpassningen.

Stöd till ditt arbete med att förebygga skador och sjukdomar

Både arbetsgivare och arbetstagare kan behöva stöd i arbetsanpassningsarbetet, och om en verksamhet inte har tillräckligt med egna kunskaper så ska man anlita en extern expert.

Utöver den kunskap som finns att hämta på vår webbplats om du kan arbeta med arbetsmiljön, så finns det även annan hjälp som du arbetsgivare kan få. Det finns verktyg för dialoger, stöd och ekonomiskt bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller underlätta återgången till arbetet.

Arbetsplatsdialogen – ett verktyg för samtal

Kunskapsorganisationen Prevent har tagit fram ett dialogstöd som hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet

Arbetsplatsdialogen på Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagshälsovården

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om du som arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.

Försäkringskassan

Du som arbetsgivare kan även få bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning.

Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Bra sidor om hur man arbetar med arbetsmiljön

Säkerhetskultur – ett samspel mellan människor och riskstyrning

Lokaler och arbetsutrymme

Senast uppdaterad 2023-07-13