Skyltar

Här hittar du skyltar för nedladdning i två olika bildformat, JPEG och EPS. Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats.

Kollage som visar många olika sorters skyltar

Skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats

Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Bild på omsaget av föreskriften "Arbetsplatsens utformning afs 2020:1"
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Du hittar även regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.

Påbudsskyltar

Rund form. Vit symbol på blå bakgrund. Den blå delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Ögonskydd måste användas. Skylt
Ögonskydd måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Skyddshjälm måste användas. Skylt
Skyddshjälm måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

 

Hörselskydd måste användas. Skylt
Hörselskydd måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Andningsskydd måste användas. Skylt
Andningsskydd måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Skyddsskor måste användas. Skylt
Skyddsskor måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS 

Skyddshandskar måste användas. Skylt
Skyddshandskar måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS 

Skyddskläder måste användas. Skylt
Skyddskläder måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Ansiktsskydd måste användas. Skylt
Ansiktsskydd måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Säkerhetssele måste användas. Skylt
Säkerhetssele måste användas. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Fotgängare ska använda denna väg. Skylt
Fotgängare ska använda denna väg. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Allmänt påbud. Skylt (Ev. med tilläggsskylt)
Allmänt påbud. Skylt (Ev. med tilläggsskylt)

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS


Förbudsskyltar

Rökning förbjuden. Skylt
Rökning förbjuden. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS 

Rökning och öppen eld förbjuden. Skylt
Rökning och öppen eld förbjuden. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Tillträde förbjudet för gående. Skylt
Tillträde förbjudet för gående. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Förbjudet att använda vatten för släckning. Skylt
Förbjudet att använda vatten för släckning. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Ej dricksvatten. Skylt
Ej dricksvatten. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Obehöriga äga ej tillträde. Skylt
Obehöriga äga ej tillträde. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Förbjudet för arbetsfordon. Skylt
Förbjudet för arbetsfordon. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Får ej vidröras. Skylt
Får ej vidröras. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

 

Varningsskyltar

Triangelform. Svart symbol på gul bakgrund med svart bård. Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta. Skyltar som varnar för kemiska risker ska utgöras av faropiktogram enligt CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar).. Dessa ska vara utformade som romber med svart symbol på vit bakgrund och med röd bård.

Brandfarliga ämnen /varor. Skylt
Brandfarliga ämnen/varor. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Explosiva ämnen/ varor. Skylt
Explosiva ämnen/varor. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Giftiga ämnen. Skylt
Giftiga ämnen. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Frätande ämnen. Skylt
Frätande ämnen. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Skylt - Hälsofarliga ämnen
Hälsofarliga ämnen

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Gaser under tryck. Skylt
Gaser under tryck. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Oxiderande ämnen /varor. Skylt
Oxiderande ämnen/varor. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Skadliga ämnen. Skylt
Skadliga ämnen. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Godstrafik. Skylt
Godstrafik. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Farlig elektrisk spänning. Skylt
Farlig elektrisk spänning. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Fara. Skylt (tilläggsskylt krävs)
Fara. Skylt (tilläggsskylt krävs)

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Laserstrålning. Skylt
Laserstrålning. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Radioaktiva ämnen. Skylt
Radioaktiva ämnen. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Ickejoniserande strålning. Skylt
Ickejoniserande strålning. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Kraftigt magnetfält. Skylt
Kraftigt magnetfält. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Hinder/Snubbelrisk. Skylt
Hinder/Snubbelrisk. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Fallrisk. Skylt
Fallrisk. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Smittrisk. Skylt
Smittrisk. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Låg temperatur. Skylt
Låg temperatur. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Hängande last. Skylt
Hängande last. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

 

Nödskyltar

Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända. Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Utrymningsväg. Skylt
Utrymningsväg (pil åt sidan). Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Utrymningsväg. Skylt
Utrymningsväg (pil nedåt). Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Utrymningsväg. Skylt
Utrymningsväg (pil åt sidan). Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Utrymningsväg för  funktionshindrade. Skylt
Utrymningsväg för funktionshindrade. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Utrymningsväg via säker hiss. Skylt
Utrymningsväg via säker hiss. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Första hjälpen. Skylt
Första hjälpen. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Bår. Skylt
Bår. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Nöddusch. Skylt
Nöddusch. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Ögondusch. Skylt
Ögondusch. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Nödtelefon för första hjälpen och utrymning. Skylt
Nödtelefon för första hjälpen och utrymning. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Riktningnspil. Skylt
Riktningspil. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Tillfällig utrymningsplats. Skylt
Tillfällig utrymningsplats. Skylt

Skyltens utformning kommer från standarden SS-EN ISO 7010:2012/A4:2015 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs. Utgåva 1. Upphovsrätten till standarden tillhör SIS, Svenska Institutet för Standarder.

Observera: Önskar du använda skylten måste du vända dig till SIS.

Svenska institutet för standarder, SIS.se, öppnas i nytt fönster

Brandredskap

Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på röd bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända. Den röda delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Brandslang/-post. Skylt
Brandslang/-post. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Brandsläckare. Skylt
Brandsläckare. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Stege. Skylt
Stege. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Nödtelefon. Skylt
Nödtelefon. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Riktningspil. Skylt
Riktningspil. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

Andra brandskydd. Skylt
Andra brandskydd. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

 

Hindermärkning

Märkning av hinder, farliga områden, gång- och transportleder.

Arbetsområden som anställda har tillträde till under sitt arbete och där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål ska markeras med gul/svart- eller röd/vit- randiga fält. Märkningen ska anpassas till riskområdets storlek. Den gul/svarta eller röd/vita markeringen ska vara snedstreckad i cirka 45 grader med ungefär lika breda fält.

Streckade linjer. Skylt
Streckade linjer. Skylt

Ladda hem JPEG

Ladda hem EPS

 

Ladda hem samtliga skyltar

Här kan du ladda hem alla skyltar i EPS-format. Filen du laddar hem är en zip-fil.

Skyltar-eps.zip (9mb)

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-11