Frågor och svar om digitalisering

Målet med digitaliseringen i regelförnyelsen är att göra det enklare att hitta och använda föreskrifterna och de allmänna råden på av.se. Det betyder att vi lägger till det digitala formatet för att göra reglerna mer tillgängliga för fler, i fler situationer och för att göra dem sökbara på vår webbplats. Parallellt med arbetet att digitalisera föreskrifterna jobbar vi även med att granska och uppdatera stödjande material på vår webbplats.

För oss internt på Arbetsmiljöverket handlar det även om hur vi jobbar med föreskrifter. Digitaliseringen innebär att vi effektiviserar och kvalitetssäkrar hanteringen i hela processen – från vårt skrivbord till en skärm eller till en trycksak.

De nya reglerna finns nu i ett digitaliserat format på av.se. De är märkta med en vattenstämpel om att de träder i kraft 1 januari 2025. När reglerna börjar gälla kommer nuvarande föreskrifter att ersättas med de nya och vattenstämpeln tas bort. Då kommer också stödjande material på av.se att vara uppdaterat.

Vi har tidigare tagit fram en prototyp som visar hur föreskrifterna och allmänna råd presenteras på av.se. Den bygger på den samlade kunskap som vi har, synpunkter som vi har fått in och tidigare gjorda användarundersökningar. Vissa justeringar har gjorts, men det färdiga resultatet skiljer sig inte mycket från prototypen. Vi har granskat tillgängligheten och skissat på en ingångssida till föreskrifterna. Vi granskar och uppdaterar nu även sidorna för stödjande material som har en koppling till föreskrifterna, samt skissar på hur sidorna kommer att se ut.

Nu finns de beslutade reglerna i digitalt format på av.se. De är märkta med en vattenstämpel, som sedan tas bort när de börjar gälla. Du kan nu lättare söka i en föreskrift inklusive allmänna råd. Du kan länka direkt till olika föreskrifter och olika avsnitt i föreskrifterna och skapa länksamlingar som du kan dela med andra på arbetsplatsen. Det digitala formatet gör reglerna tillgängliga för fler, i fler situationer och de blir sökbara på vår webbplats. Reglerna uppfyller dagens krav på tillgängliga format så att alla kan använda dem, även de som är i behov av särskilda verktyg för att kunna ta del av innehållet. Till exempel verktyg för att kunna navigera sig fram med hjälp av tangentbordet (tabba sig fram), få texten uppläst och förstora texten. I och med digitaliseringen blir reglerna anpassade till olika typer av enheter, såsom mobil, bärbar dator och läsplatta, det vill säga responsiv design.

När de nya reglerna börjar gälla tas den tidigare vattenstämpeln bort. När du söker får du träff på det innehåll som finns i föreskrifterna och i det stödjande materialet. När du söker bland föreskrifterna kan du även filtrera på nummer och datum. Du kan också använda en klickbar innehållsförteckning. Från föreskrifterna kommer det finnas länkar till sidor med olika typer av stödjande material. Sidorna ska se ut och fungera likadant, så att du känner igen dig och vet hur de är uppbyggda. Viktigt att veta är att det är den tryckta versionen som gäller vid en juridisk prövning i domstol.

En stor del av innehållet på webbplatsen är redan idag märkt med bransch och går därför att hitta. När man söker på innehållet går sökresultatet att filtrera på bransch och informationstyp. Nu när reglerna i en ny struktur är beslutade och publicerade på av.se kan du själv länka till olika föreskrifter och olika avsnitt i föreskrifterna för att skapa länksamlingar som du kan dela med andra på arbetsplatsen.

Efter lanseringen av de nya reglerna i digitaliserat format den 16 oktober kommer vi att fokusera på sidorna för stödjande material som har en koppling till föreskrifterna. Vi kommer att se över ämnessidornas uppbyggnad och innehåll.

Ja, det går att skriva ut hela eller delar av en föreskrift inklusive allmänna råd, antingen direkt från webbsidan eller från föreskriften i pdf-format.

Nu när de nya föreskrifterna och allmänna råden är beslutade och publicerade, kan du söka i en föreskrift inklusive allmänna råd.

När de nya föreskrifterna och allmänna råden börjar gälla 1 januari 2025 kommer du att kunna använda tre typer av sökfunktioner:

  1. Det globala söket på av.se där du kan söka på ord och få träffar i allt innehåll på av.se – inklusive föreskrifterna och ämnessidorna.

  2. Söka bland föreskrifter, där du kan söka bland de föreskrifter som finns på av.se och får träff på till exempel enstaka ord som ”bygg”.

  3. Söka i en föreskrift, där du söker i en specifik föreskrift inklusive allmänna råd och får träff på innehållet, som till exempel enstaka ord som ”asbest”. Det blir alltså även möjligt att kunna söka på ett innehåll i en föreskrift, utan att få träff på annat innehåll på webbplatsen.

Vi jobbar även med att löpande förbättra söket för att du ska få träff på ord i föreskrifterna när du söker på externa sökmotorer, genom att bland annat jobba med organisk sökmotoroptimering.

Ja, du kan ladda ner reglerna i pdf-format på webbplatsen, både den konsoliderade versionen som ligger som webbtext samt ändringsföreskrifterna och den ursprungliga lydelsen i pdf-format. Vi lägger till ett digitalt format, vi tar inte bort ett format.

När du fritextsöker via sökfunktionen på av.se på frasen ”hot och våld” kommer du att få träffar på alla regler som innehåller den frasen. I det stödjande materialet kan vi även länka till flera olika regler.

Det är tydligt vad som är föreskrifter och allmänna råd, och vad som är stödjande material. När reglerna börjar gälla 1 januari 2025 kommer det att finnas länkar från reglerna till sidor med olika typer av stödjande material.

Vi jobbar löpande med att anpassa sökmotorn och innehållet, så att du ska få träff även om det inte är helt korrekt stavat.

Vi jobbar löpande med att utveckla och anpassa sökmotorn. Vi jobbar även med att rensa och förbättra innehållet samt märka upp det. Det arbete vi gör nu gör sökfunktionen bättre. De utökade sökmöjligheterna som kommer att finnas på plats när de nya reglerna börjar gälla 1 januari 2025, bidrar också till att sökträffarna blir ännu mer relevanta.

Vi har en vision om att längre fram kunna personalisera en del av innehållet på webbplatsen, men det kommer inte att finnas till det att reglerna börjar gälla 1 januari 2025. Om någon vill skräddarsy information så kan vem som helst skapa en länksamling utifrån innehållet.

Vi jobbar löpande med att utveckla och anpassa webbplatsen. Exakt hur det kommer att se ut 2025 får vi se då.

Den digitala versionen av föreskriften kommer alltid att vara den konsoliderade versionen som finns som webbtext på sidorna. Ändringsföreskrifterna kommer även att finnas tillgängliga i pdf-format. Man kommer att kunna se när reglerna har beslutats i sidhuvudet.

Vi har en responsiv webbplats vilket betyder att föreskrifterna inklusive tabellerna är anpassade för alla sorters skärmar, till exempel på datorn eller i mobilen.

Reglerna är en juridisk produkt. När reglerna börjar gälla kommer de att finnas i en officiell version på svenska. Det är viktigt att veta att det är den tryckta versionen som gäller vid en juridisk prövning i domstol. I och med att reglerna är digitaliserade kommer du även att kunna använda översättningsverktyg, men då tar inte Arbetsmiljöverket ansvar för översättningen.

Digitaliseringen i sig förändrar inte reglerna, de är ju en juridisk produkt. Med digitaliseringen av föreskrifter och allmänna råd blir det dock lättare att hitta och använda dem.