Se samtliga broschyrer

Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vad arbetsgivare och arbetstagare har för ansvar för att förebygga skador som beror på felaktiga eller olämpliga belastningar. Här finns bland annat en checklista för att hitta risker.

Belasta rätt - så undviker du skador - omslag
Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447), broschyr

Broschyren finns även på engelska.

Senast uppdaterad 2022-01-21