Se samtliga broschyrer

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

I den här broschyren kan du lära dig mer om att arbeta för att arbetsmiljön ska bli bättre. Den handlar om att planera arbetet, genomföra aktiviteter och följa upp arbetet. Det finns även ett exempel på en handlingsplan.

Guide för en bättre arbetsmiljö, ADI 683, broschyr, framsida
Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Informationen i den här broschyren bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.
Broschyren finns även på engelska.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Senast uppdaterad 2022-12-05