Se samtliga broschyrer

Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vad som händer när arbetsgivaren anmäler arbetsskador. Arbetsgivare ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet, både kroppsskador och psykosocial ohälsa.

Omslagsbild på Anmäl din arbetsskada (ADI 161)
Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr

Anmäl din arbetsskada på anmalarbetsskada.se.

Anmäl arbetsskada

Senast uppdaterad 2022-12-05