Se samtliga broschyrer

Hot och våld inom vården (ADI 609), broschyr

I den här broschyren får du som arbetar i vården exempel på frågor som ni kan ställa vid kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön. Den tar upp alla typer av arbete som finns i vården.

Omslagsbild för broschyren Hot och våld inom vården
Hot och våld inom vården (ADI 609), broschyr

Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler om hot och våld i arbetsmiljön, AFS 1993:2.

Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2

Senast uppdaterad 2017-08-15