Kunskapssammanställningar, översikt

Handeksem - förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen (RAP 2012:8), kunskapssammanställning

Den här kunskapssammanställningen bidrar till att synliggöra sjukdomen handeksem, de viktigaste orsakerna bakom den samt hur den kan förebyggas.

Handeksem - förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen, kunskapssammanställning, omslag
Handeksem - förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen (RAP 2012:8), kunskapssammanställning

Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Den är dessutom vanligare hos kvinnor än hos män och fler yngre än äldre kvinnor drabbas. Orsaken är att yngre kvinnor är mer utsatta för kontaktallergi och arbete i våta miljöer. Sådant arbete förekommer till största delen inom olika kvinnodominerade yrken. För den drabbade orsakar handeksem ett stort lidande och påverkar arbetsförmågan negativt. För samhället leder sjukdomen till stora kostnader. Men trots att handeksem kan förebyggas genom att skadlig exponering minimeras, är området underprioriterat på arbetsplatser, inom vård och utbildning liksom i arbetsmiljölagstiftningen.

Den här kunskapssammanställningen sammanfattar och värderar aktuellt kunskapsläge om arbetsrelaterat handeksem utifrån resultat från nationell och internationell vetenskaplig forskning samt lagstiftning på området. Fokus ligger på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen.

En arbetsgrupp under ledning av professor Carola Lidén tog fram kunskapssammanställningen som blev klar i december 2011. Övriga medverkande i arbetsgruppen var docent Birgitta Meding, docent Anders Boman, överläkare Ingegärd Anveden Berglind och med dr Karin Wrangsjö. Samtliga är disputerade forskare verksamma vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

Presentation från seminariet

Kunskapssammanställningen presenterades på ett seminarium 22 maj 2012.

Carola Lidéns presentation (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2023-07-12