Se samtliga böcker

Hur påverkas våra muskler vid stress - om sambandet mellan fysisk belastning och psykisk påfrestning (H430), bok

I den här boken får du lära dig mer om sambandet mellan belastningsbesvär och tunga lyft eller obekväma arbetsställningar i arbetet. Den är till för bland annat arbetsmiljöansvariga, skyddsombud och företagshälsovården. Modern forskning visar att också psykiska och organisatoriska förhållanden i arbetet spelar en avgörande roll för uppkomsten av belastningsbesvär. Där det finns både fysisk belastning och psykisk påfrestning mer än fördubblas risken för belastningsbesvär.

Bokomslag -Hur påverkas våra muskler vid stress
Hur påverkas våra muskler vid stress - om sambandet mellan fysisk belastning och psykisk påfrestning (H430), bok

Ur innehållet:

Grundläggande fakta

 • Det fysiska och det psykiska samverkar
 • Kroppens behov av rörelse och belastning
 • Belastningars karaktär
 • Musklers arbete
 • Varningssystem
 • Återhämtning

När stressen slår till

 • Stress
 • Akut och långvarig stress
 • Allostatisk modell
 • Tidspress och utmaningar
 • Överutnyttjande av immunsystemet
 • Återuppbyggnad

Kombinerade belastningar

 • Manuell hantering
 • Obekväma och statiska arbetsställningar
 • Ensidigt och upprepat arbete
 • Starkt styrt och bundet arbete
 • Tidspress
 • Krav från omgivningen
 • Arbetsorganisatoriska faktorer
 • Teknik
 • Synergonomi
 • Störande ljud
 • Temperaturavvikelser

Senast uppdaterad 2023-05-09