Se samtliga böcker

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress (H351), bok

I den här boken berättar vi hur du kan arbeta systematiskt för att motverka stress i arbetsmiljön. Boken vänder sig till arbetsgivare, skyddsombud och andra som arbetar med eller är intresserade av arbetsmiljöarbete. Utifrån stressforskningen vet vi att många förhållanden i arbetsmiljön kan innebära stor påfrestning för den anställde i form av stress. Vi ger exempel på organisatoriska och sociala riskkällor och tänkvärda tips för att förebygga eller åtgärda riskerna.

Bokomslag - Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress
Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress (H351), bok

Senast uppdaterad 2016-06-21