Se samtliga broschyrer

Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om att motverka belastningsskador och belastningsolyckor i byggbranschen. Den ska hjälpa arbetsgivare, anställda, skyddsombud, byggherrar och projektörer att förebygga riskerna.

Omslagsbild på belasta rätt (ADI 616)
Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr

Senast uppdaterad 2019-06-28