Se samtliga broschyrer

Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler. Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt.

Omslagsbild på byggnadsställningar (ADI 512)
Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-05