Se samtliga broschyrer

Använd skydden vid snickerimaskiner och byggsågar (ADI 459), broschyr

I det här faktabladet kan du läsa om hur du arbetar med snickerimaskiner och byggsågar på ett säkert sätt. Tusentals människor skadar sig varje år i Sverige. Det är viktigt att du vet hur du ska förebygga olyckor.

Omslagsbild på Använd skydden vid snickerimaskiner och byggsågar (ADI 459)
Använd skydden vid snickerimaskiner och byggsågar (ADI 459), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-10