Se samtliga broschyrer

Använd skydden vid snickerimaskiner och byggsågar (ADI 459), broschyr

I det här faktabladet kan du läsa om hur du arbetar med snickerimaskiner och byggsågar på ett säkert sätt. Tusentals människor skadar sig varje år i Sverige. Det är viktigt att du vet hur du ska förebygga olyckor.
Använd skydden vid snickerimaskiner och byggsågar (ADI 459), broschyr

Senast uppdaterad 2015-06-12