Se samtliga broschyrer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete (ADI 539), broschyr

Den här broschyren handlar om hur bygg- och anläggningsarbete kan göras säkrare. Den tar upp de vanligaste riskerna och ger råd om hur olyckor kan förebyggas. Den beskriver också vilka som har ansvar för arbetsmiljön.
Säkrare bygg- och anläggningsarbete (ADI 539), broschyr

Broschyren vänder sig till dig som på något sätt arbetar med bygg och anläggning: informationen berör såväl arbetstagare och skyddsombud som arbetsgivare, byggherrar och projektörer.

Broschyren bygger huvudsakligen på föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Broschyren finns på följande språk: svenska, engelska, polska, estniska, lettiska, litauiska, finska, ungerska, ryska, turkiska, tjeckiska och tyska. 

Senast uppdaterad 2019-05-02