Se samtliga broschyrer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Omslag person som svetsar
Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr

Senast uppdaterad 2020-05-11