Se samtliga böcker

Vibrationer i arbetet - hur du minskar risken för skador (H395), bok

Den här boken ger dig som är arbetsgivare hjälp och vägledning i arbetet med att bedöma riskerna med vibrationer i arbetsmiljön. Genom rätt åtgärder kan du förebygga vibrationsskador.

Bokomslag -  Vibrationer i arbetet - hur du minskar risken för skador
Vibrationer i arbetet - hur du minskar risken för skador (H395), bok

Boken består av två delar:
Den första delen beskriver på ett enkelt sätt vad vibrationer är, vilken påverkan de har på oss, i vilka yrken de förekommer och hur riskerna kan minskas. Den andra delen är en fördjupning där vi beskriver hur du kan göra riskbedömningar och beräkna vibrationsexponering samt hur du kan genomföra medicinska kontroller med mera.

I boken finns även föreskrifterna om vibrationer, AFS 2005:15, och relevanta delar av föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3.

Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-12