Se samtliga broschyrer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vem som ansvarar för arbetsmiljön när en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras. Du får även ett exempel på en arbetsmiljöplan.

Omslagsbild på arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617)
Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr

Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) tillsammans med bestämmelserna om byggnads- och anläggningsarbete i arbetsmiljölagen.

Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3

Senast uppdaterad 2022-12-05