Se samtliga böcker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar (H302), bok

Många tror att arbetsmiljöansvar och straffansvar är samma sak. I själva verket är det fråga om två helt olika slags ansvar som följer olika regelsystem. I en viss situation kan det vara en person som har arbetsmiljöansvaret och en annan som straffas. Den här skriften beskriver skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Omslagsbild med två personer i skyddsutrustning på en byggställning
Arbetsmiljöansvar och straffansvar (H302), bok

Senast uppdaterad 2023-07-10