Se samtliga böcker

Att se, höras och andas i skolan (H255), bok

Den här handboken vänder sig till dig som planerar och projekterar ny-, om - eller tillbyggnader av undervisningslokaler, eller som på annat sätt är engagerad i skolans innemiljö.

Bokomslag - Att se, höras och andas i skolan
Att se, höras och andas i skolan (H255), bok

Boken är framtagen 1996 av Boverket och dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen (nuvarande Arbetsmiljöverket). Boken innehåller hänvisningar till föreskrifter som inte längre stämmer. Sakinnehållet är fortfarande riktigt.

Senast uppdaterad 2020-08-31