Se samtliga böcker

Arbetsmiljölagen (H8), bok

I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetsmiljölagen. Boken innehåller hela lagtexten samt arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljölagen ger grunden till ett bra arbetsmiljöarbete.

Boken Arbetsmiljölagen (H8) utgår som tryckt version

Arbetsmiljöverket har tagit beslut att digitalisera våra publikationer, därför kommer inte Arbetsmiljölagen att finnas i tryckt format längre. 

Arbetsmiljölagen kan även läsas på Sveriges Riksdags webbplats:

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

bild från en myllrande gågata med infällt paragraftecken
Arbetsmiljölagen (H8), bok

Arbetsmiljölagen fick en ny lydelse den 1 januari 2015 – läs mer på riksdagens webbplats.

Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljölagen, presentation

Powerpoint Arbetsmiljölagen
Den här presentationen lyfter fram de viktigaste punkterna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Till bilderna finns ett handledarhäfte som hänvisar till de aktuella paragraferna i lagen.
Arbetsmiljölagen, presentation

Senast uppdaterad 2023-07-10