Se samtliga böcker

Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Den här handboken är till för dig som arbetar systematiskt och långsiktigt med bullerfrågor. Du får kunskap om bullrets uppkomst och spridning samt hur du mäter och åtgärdar. Det är en handbok med praktisk inriktning. Handboken är rikt illustrerad med figurer som beskriver principer samt diagram som du kan använda för att avläsa olika värden. Dessutom innehåller boken en mängd formler och tabeller.

Bokomslag - Buller
Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Innehåll:

Grundläggande begrepp
Systematik och långsiktighet
Ljudets påverkan på människan
Ljudmätning
Rumsakustik
Ljudisolering
Vibrationsisolering
Bullerbekämpning vid maskininstallationer
Hörselskydd
Hörselvård
Planering av nya anläggningar

Senast uppdaterad 2023-07-10