Se samtliga böcker

Säkra ställningar - en vägledning till föreskrifterna AFS 2013:4 (H456), bok

Den här vägledningen innehåller råd och rekommendationer för att göra arbete med ställningar säkrare. Råden utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar (AFS 2013:4), som också finns med i boken.

Bokomslag -  Säkra ställningar
Säkra ställningar - en vägledning till föreskrifterna AFS 2013:4, bok

Det här är Arbetsmiljöverkets vägledning för tillämpning av föreskrifterna om ställningar (AFS 2013:4). Vägledningen vänder sig till dig som bedriver arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, till exempel i rollen som arbetsgivare, chef, skyddsombud och arbetstagare, men också till bland annat tillverkare, importörer och certifieringsorgan.

En vägledning förtydligar innebörden av föreskrifterna, ger rekommendationer, bakgrund och hänvisningar, men är inte tvingande på samma sätt som föreskrifterna är.

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna för ställningar gäller ställningar och väderskydd. Föreskrifterna innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för placering och dimensionering.

Senast uppdaterad 2022-12-05