Se samtliga böcker

Arbetstidslagen med kommentarer (H026), bok

I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetstidslagen. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter.

Bokomslag - Arbetstidslagen med kommentarer
Arbetstidslagen med kommentarer (H026), bok

Lagen tar upp jourtid, övertid och mertid. Den beskriver vad som gäller för nattvila, veckovila och sammanhängande ledighet samt vad som menas med paus och rast och hur de ska förläggas.

I boken finns även EU-direktivet 2003/88/EG samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Anteckningar om jourtid, övertid och mertid, AFS 1982:17.

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-10