Se samtliga böcker

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453), bok

Den här vägledningen ger råd och rekommendationer till dig som är antingen arbetsgivare eller huvudman för en skola. Vägledningen är tänkt att hjälpa dig att följa föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3.

Bokomslag - Om minderårigas arbetsmiljö
Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453), bok

Boken är uppdelad i två delar, som handlar om arbetsmiljön i arbetslivet respektive skolan. Reglerna liknar varandra men det finns vissa skillnader. Delen om arbetslivet ger exempel från de branscher där det är vanligast att minderåriga arbetar, till exempel detaljhandel, vård och omsorg samt bygg.

Sist i vägledningen finns föreskrifterna AFS 2012:3 med som en bilaga. Även arbetsmiljölagens kapitel 5 om minderåriga finns med eftersom föreskrifterna bygger på de reglerna.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.
Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2016-08-10