Se samtliga föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Omslagsbild: AFS
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2008:15 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2003:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2001:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2001:1 (H455), bok

Bokomslag - Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö
Detta är en vägledning som innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. I vägledningen får du bland annat förslag på hur du kan göra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) till en naturlig del av det dagliga arbetet.
Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (H455), bok

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Omslagsbild på Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683)
I den här broschyren kan du lära dig mer om att arbeta för att arbetsmiljön ska bli bättre. Den handlar om att planera arbetet, genomföra aktiviteter och följa upp arbetet. Det finns även ett exempel på en handlingsplan.
Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701), broschyr

omslag till broschyren hantera arbetsbelastning med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete
Att ha högre krav än resurser i arbetet under en längre tid innebär en ohälsosam arbetsbelastning. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan du som arbetsgivare förhindra ohälsa på grund av arbetsbelastning, och skapa en utvecklande arbetsplats där det finns balans mellan krav och resurser.
Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701), broschyr

Kunskap - vägen till ett hållbart arbetsliv (ADI 656), broschyr

Omslagsbild på Kunskap - vägen till ett hållbart arbetsliv (ADI 656)
Den här broschyren är en introduktion för dig som vill jobba för en bättre arbetsmiljö på din arbetsplats. Här beskriver vi några enkla sätt att komma igång och skaffa kunskap om arbetsmiljöarbete.
Kunskap - vägen till ett hållbart arbetsliv (ADI 656), broschyr

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress (H351), bok

Bokomslag - Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress
I den här boken berättar vi hur du kan arbeta systematiskt för att motverka stress i arbetsmiljön. Boken vänder sig till arbetsgivare, skyddsombud och andra som arbetar med eller är intresserade av arbetsmiljöarbete. Utifrån stressforskningen vet vi att många förhållanden i arbetsmiljön kan innebära stor påfrestning för den anställde i form av stress. Vi ger exempel på psykosociala riskkällor och tänkvärda tips för att förebygga eller åtgärda riskerna.
Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress (H351), bok

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr

omslag till broschyren verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete
Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation.
Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-06