Se samtliga broschyrer

Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701), broschyr

Att ha högre krav än resurser i arbetet under en längre tid innebär en ohälsosam arbetsbelastning. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan du som arbetsgivare förhindra ohälsa på grund av arbetsbelastning, och skapa en utvecklande arbetsplats där det finns balans mellan krav och resurser.

omslag till broschyren hantera arbetsbelastning med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete
Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701), broschyr

Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll är de centrala aktiviteterna i systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa aktiviteter behöver vara lätta att förstå och använda för att vara ett stöd. Därför har det här materialet tagits fram.

Senast uppdaterad 2022-12-05