Se samtliga broschyrer

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation.

omslag till broschyren verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete
Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

För att underlätta för dig som arbetsgivare att komma i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats har vi tagit fram olika stöd och verktyg. En del passar dig som inte tidigare kommit i kontakt med begreppet SAM och en del passar dig som kommit igång och vill utveckla arbetet.

Senast uppdaterad 2022-12-06