Fler nyheter

Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd

Du som är arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft 1 januari 2025.

Det handlar om ett par preciseringar av nuvarande regler om användning av personlig skyddsutrustning. Reglerna för andningsskydd preciseras för att vara säker på att andningsskyddet faktiskt skyddar så som det ska göra. Syftet är att användaren inte ska bli sjuk, skadas eller dö av att andas in farliga ämnen.

Andningsskydd ska vara individuellt utprovade

I dag ska arbetsgivaren se till att en arbetstagares personliga skyddsutrustning är ändamålsenlig för de risker som den ska skydda emot och att den passar användaren efter nödvändiga justeringar.

Den ena preciseringen av reglerna är att du som är arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Det innebär alltså att varje andningsskydd ska vara särskilt utprovat för den som ska använda skyddet. Ett sådant krav finns redan i nuvarande regler om kemiska arbetsmiljörisker, kvarts och stendamm i arbetsmiljön samt i reglerna om asbest.

Anledningen är att ett och samma andningsskydd inte passar alla ansikten. För att skyddet ska skydda som förväntat, behöver användaren ha en storlek och en modell som passar hen.

Tätheten ska provas på den som väljer tätsittande andningsskydd

Den andra preciseringen gäller andningsskydd som ska sluta tätt mot ansiktet, så kallade tätsittande andningsskydd. Om man väljer ett tätsittande andningsskydd, ska du som arbetsgivare se till att tätheten provas individuellt.

Provning av att andningsskyddet sluter tätt ska göras genom en så kallad tillpassningsprovning med en lämplig kvantitativ eller kvalitativ metod. Det är det enda sättet att testa att det skyddar som det ska göra. 

Så här kan man göra tillpassningsprovningar

Det finns två kvantitativa metoder som går ut på att mäta antal partiklar innanför respektive utanför andningsskyddet. Dessutom finns en kvantitativ metod som går ut på att mäta lufttrycket i andningsskyddet.

Den kvalitativa metoden innebär i stort att användaren har på sig sitt andningsskydd under en huva som täcker huvud, hals och axlar. Därefter sprutar man in ett smak- eller doftämne in i huvan. Om användaren kan känna smaken eller doften av ämnet, så sluter andningsskyddet inte tätt.

Provningen bör göras av en person med kunskaper om användning av andningsskydd och de metoder som används vid tillpassningsprovning.

Mer utförliga beskrivningar av metoderna finns beskrivet i den internationella standarden ISO 16975-3 Andningsskydd - Val, användning och underhåll - Del 3: Tillpassningstestning (ISO 16975-3 Respiratory protective devices – Selection, use and maintenance – Part 3: Fit-testing procedures). Standarden kan beställas genom Svenska institutet för standarder, SIS.

ISO 16975-3 Andningsskydd - Val, användning och underhåll - Del 3: Tillpassningstestning, Svenska institutet för standarders (SIS) webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om andningsskydd på branschorganisationen Nordic Safety Associations (NSA) webbplats:

Andningsskydd, Nordic Safety Associations (NSA) webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av reglerna om andningsskydd

De preciserade reglerna om andningsskydd finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning (AFS 2023:11), kapitel 15, §9. De träder i kraft 1 januari 2025.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning (AFS 2023:11), träder i kraft 1 januari 2025

De gällande reglerna om att arbetsgivaren bland annat ska se till att den personliga skyddsutrustningen är ändamålsenlig för de risker som den ska skydda emot och att den passar användaren efter nödvändiga justeringar, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), §6.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)

Mer information om andningsskydd på vår webbplats:

Andningsskydd

Relaterade nyheter

Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Nya reglerna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer dras tillbaka
  • 20 december 2023
Arbetsmiljöverket föreslår att de nya bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer (kategori 1–4) dras tillbaka och ersätts av nya ändringsföreskrifter som nu går ut på remiss. Bestämmelserna skulle ha trätt ikraft 1 december 2025. I de nya ändringsföreskrifterna föreslås att de ...
Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
  • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler nyheter om Bygg, anläggning