I samband med pandemin har en nästintill explosionsartad förändring skett bland konsumenterna och deras köpbeteende. Handeln har digitaliserats och den fysiska handeln sjunker.
Alarmerande brister inom e-handeln
  • 13 december 2021
Myndigheterna hittade cirka 300 säkerhetsbrister vid en gemensam, nationell insats med fokus på transport och logistik.
Många säkerhetsbrister inom transport och logistik
  • 24 november 2021
Drygt 340 transportfordon kontrollerades vid en myndighetsgemensam insats.
Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag
  • 9 december 2020
Ulrika Scholander
Beslut om barriärskydd för vissa bussar
  • 30 oktober 2020
RES089
Stora brister i hanteringen av belastningsskador
  • 23 oktober 2020
porträttbild av kvinna
Anmälda arbetssjukdomar ökar dramatiskt
  • 13 oktober 2020
Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador
  • 5 oktober 2020
Över 150 företag har inspekterats av flera myndigheter tillsammans, under de senaste två veckorna.
Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet
  • 29 september 2020
Ta hänsyn till arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen redan vid projekteringen.
Nya skärpta regler för arbetsplatsen
  • 1 juli 2020
Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.
Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet
  • 27 maj 2020