Fler nyheter

Nya reglerna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer dras tillbaka

Arbetsmiljöverket föreslår att de nya bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer (kategori 1–4) dras tillbaka och ersätts av nya ändringsföreskrifter som nu går ut på remiss. Bestämmelserna skulle ha trätt ikraft 1 december 2025. I de nya ändringsföreskrifterna föreslås att de tidigare kraven på dokumenterade kunskaper för pannoperatörer är de som ska gälla i fortsättningen. Bakgrunden är att både Arbetsmiljöverket och intressenter i omvärlden fann att de planerade förändringarna på krav på ackrediterad certifiering skulle bli alltför kostsamma.

Arbetsmiljöverket har sedan länge arbetat med en översyn av kraven för hur landets pannoperatörer (kategori 1–4) ska ackrediteras och certifieras.

– Vi har noga övervägt konsekvenserna av att, som ett led i Arbetsmiljöverkets regelförnyelse, införa nya regler och föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Här ingår certifieringen av pannoperatörer (kategori 1–4), säger Munasar Said Muse, tillförordnad chef för Arbetsmiljöverkets regelavdelning. Till slut landade vi i att de nya föreskrifterna, som kommunicerats att börja gälla den 1 december 2025, skulle bli alltför kostsamma. Flera intressenter och aktörer i branschen har påpekat detta och vi har lyssnat. Ett förslag på ändringsföreskrift går ut på remiss och vi beklagar de eventuella oklarheter denna process har skapat för vår omvärld.

Relaterade nyheter

Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd
  • 15 december 2023
Du som är arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft 1 januari 2025.
Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
  • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler nyheter om Jord, skog