Se samtliga broschyrer

Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr

Den här broschyren innehåller råd till dig som jobbar med växter och därmed kan komma i kontakt med bekämpningsmedel. Sådant arbete innebär vissa risker, men dessa går att hantera om du planerar arbetet på ett bra sätt.

Framsidan på broschyren för växter och bekämningsmedel, ADI 520
Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr

Titta gärna i broschyren även om du inte tror att ditt arbete innebär risker. Det är inte bara när bekämpningsmedlet sprids ut som det kan vara farligt. Det kan finnas rester av bekämpningsmedel på växter även en tid efter att de behandlats. Därför är det viktigt att du gör en riskbedömning för att avgöra om skyddsutrustning behövs.

Senast uppdaterad 2020-06-02