Fler pressmeddelanden

Pressträff om aktuell forskning om arbetsrelaterad dödlighet

Varje år dör omkring 30-50 personer i arbetsolyckor. Betydligt fler dör varje vecka av sjukdomar orsakade av långsiktiga riskfaktorer som bland annat ohälsosam arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, kemiska ämnen, skiftarbete och arbetsrelaterad mobbning. Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, har på uppdrag av Arbetsmiljöverket samlat aktuell kunskap och forskning om arbetsrelaterad dödlighet som han presenterar vid en pressträff den 23 mars 2023.

En bild på en kvinna som sitter i en stol och döljer ansiktet med hjälp av armbågen.

Du som journalist har möjlighet att ta del av senaste forskningsrönen på området på pressträffen. Bland annat ges svar på frågor om hur bakgrundsfaktorer som bransch, antal anställda, yrke, ålder och kön påverkar risken för arbetsrelaterad dödlighet. På pressträffen presenterar vi också senaste forskningen som indikerar ett samband mellan mobbning och självmord liksom ett samband mellan ohälsosam arbetsbelastning och självmord.

Medverkande

Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och Gustav Sand Kanstrup, projektledare för Arbetsmiljöverkets nollvisionsarbete.

Datum och tid

Torsdagen den 23 mars klockan 9:00–10:00.
Frukostmacka serveras från klockan 08:30.

Plats: 7A Posthuset, lokal 310, Vasagatan 28, Stockholm, Plan 3, Stockholm.

Journalister anmäler sig via carin.persdotter.runnman@av.se senast tisdagen den 21 mars klockan 13:00.

Antalet platser är begränsat.

Övriga intresserade kan följa pressträffen digitalt:

Webbsändning: aktuell forskning om arbetsrelaterad dödlighet

Har du frågor om pressträffen kontakta Sonya Aho, 010-730 9804 eller sonya.aho@av.se.

Välkommen!

Bifogade filer

  • En bild på en kvinna som sitter i en stol och döljer ansiktet med hjälp av armbågen.

Relaterade pressmeddelanden

Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet
  • 22 februari 2024
  • Pressmeddelande

Nio myndigheter samverkar i sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Under 2023 genomfördes drygt 3 000 gemensamma kontroller, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med år 2022. Sedan myndighetssamarbetet inleddes 2018 har nära 12 000 gemensamma kontroller genomförts. Resultatet f...

Arbetet mot hot och våld på vårdboenden ska inspekteras
  • 6 februari 2024
  • Pressmeddelande

Hot och våld är den vanligaste orsaken till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom boenden för vård och omsorg, 2018 till 2022 låg hot och våld bakom en av fyra anmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu riksomfattande inspektioner mot hot och våld på vård- och omsorgsboenden.

24 av 26 arbetsställen inom räddningstjänsten har brister i arbetsmiljön
  • 14 december 2023
  • Pressmeddelande

Att vara brandman är ett riskfyllt arbete och det är en grupp som är i tjänst i kris- och katastroflägen. Arbetsmiljöverkets riktade inspektionsinsats mot räddningstjänsten visar på stora brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Flertalet arbetsgivare brister i att undersöka och riskbedö...

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
  • 13 november 2023
  • Bygg, anläggning
  • ...

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller...

Fler nyheter och pressmeddelanden