I samband med pandemin har en nästintill explosionsartad förändring skett bland konsumenterna och deras köpbeteende. Handeln har digitaliserats och den fysiska handeln sjunker.
Alarmerande brister inom e-handeln
  • 13 december 2021
Myndigheterna hittade cirka 300 säkerhetsbrister vid en gemensam, nationell insats med fokus på transport och logistik.
Många säkerhetsbrister inom transport och logistik
  • 24 november 2021
På många arbetsplatser sitter arbetstagarna stilla i över 4-6 timmar om dagen och de har lite kunskap om vad man kan göra för att pausa arbetet eller ändra arbetsställningen.
Få undersöker riskerna med långvarigt stillasittande arbete
  • 28 oktober 2021
Så kan du motverka att människor utnyttjas på jobbet
  • 25 oktober 2021
Omkring 15 000 arbetsgivare inom branscher där stillasittande arbete är vanligt har nyligen fått brev från Arbetsmiljöverket med information om hur de kan förebygga belastningsskador på grund av långvarigt stillasittande.
Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete
  • 7 oktober 2021
För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Särskilt utsatta är kvinnor som arbetar inom kommuner och regioner.
Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020
  • 1 september 2021
Transport är en av de branscher som är mest drabbade av dödsolyckor på jobbet
Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år
  • 25 augusti 2021
Högre risk för unga att skadas på jobbet.
Arbetsolyckor vanligast bland unga
  • 17 juni 2021
Att hålla avstånd till andra är den viktigaste faktorn för att minska smittspridningen av covid-19.
Brister i skolornas arbete mot smittspridning
  • 6 maj 2021
Nationell kontrollinsats på byggen
Farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen
  • 28 april 2021