Fler pressmeddelanden

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Två unga kvinnor i förkläden hanterar kaffetermosar och koppar i en kafeteria.
Tidigare inspektioner i branscher där många unga jobbar visar att arbetsplatser ofta saknar rutiner för att undersöka och åtgärda risker i arbetsmiljön. Då blir det också svårt att ge en bra introduktion till nya medarbetare.

När sommaren nu står för dörren gör sig tusentals ungdomar redo att ta klivet in på en ny arbetsplats, i många fall deras första i livet. Det är ett stort steg för en ung människa – och innebär ett stort ansvar för de arbetsgivare som tar emot ungdomarna. 

Unga löper större risk än andra att skada sig på jobbet – men olyckor är långtifrån den enda arbetsmiljörisken som de möter. Det visar vår nya rapport ”Fokus på ungas arbetsmiljö”, som samlar statistik om arbetsmiljön för unga i åldern 20 till 24.

Unga kvinnor utsätts för sexuella trakasserier

Mer än var tredje ung kvinna uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier från en chef, kollega eller annan person på arbetsplatsen under den föregående tolvmånadersperioden. Vidare uppger unga i större utsträckning än andra att de förväntas vara tillgängliga på telefon för sin arbetsgivare utanför arbetstid. Personer som förväntas vara tillgängliga utanför arbetstid uppger i sin tur oftare än andra att de lider av sömnproblem.

− Det finns en risk att unga redan i början av arbetslivet utsätts för dåliga arbetsförhållanden som leder till fysiska eller psykiska skador och som senare utvecklas till arbetssjukdomar, säger Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

Unga överrepresenterade i skadestatistiken

Antalet unga på arbetsmarknaden ökar på sommaren då många sommarjobbar eller får arbete efter avslutad utbildning. Det är också då som flest unga skadar sig på jobbet. I juni, juli och augusti förra året anmälde drygt 1 500 personer i åldern 18 till 24 en arbetsplatsolycka med sjukfrånvaro, enligt vår egen statistik. Av dessa var drygt 700 tillfälligt anställda.

Sett över hela året är unga överrepresenterade i arbetsskadestatistiken. Det visar både vår egen statistik och siffror från Europeiska arbetsmiljöbyrån som finns med i vår fokusrapport. Det tros bland annat bero på

 • att hjärnan oftast inte är fullt utvecklad förrän vid 20 till 25 års ålder, vilket gör att unga inte alltid har samma konsekvenstänk som äldre
 • att de ofta saknar utbildning och erfarenhet, och kanske inte heller vågar säga till chefen om något är fel
 • att de ofta inte känner till sina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter.

− Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. För att förhindra och förebygga olyckor behöver arbetsgivaren vara uppmärksam på att unga är sårbara, ofta är nya på jobbet och kan behöva extra stöd, hjälp och handledning i sitt arbete, säger Malin Cato.

God introduktion minskar olycksrisken

Alla som är nya på ett jobb har rätt till en god introduktion – för unga är det extra viktigt. Introduktionen ska bland annat ta upp vilka risker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa. Arbetsgivaren måste även försäkra sig om att den som är ny på jobbet har förstått introduktionen.

Tidigare inspektioner i branscher där många unga jobbar visar att arbetsplatser ofta saknar rutiner för att undersöka och åtgärda risker i arbetsmiljön. Då blir det också svårt att ge en bra introduktion till nya medarbetare.

− Alla unga behöver få en säker start i arbetslivet, och vi vet att många olyckor kan förebyggas genom en bra introduktion. Det är särskilt viktigt på sommaren när många ungdomar kommer ut på sina första jobb. Var rädd om våra unga, de är framtidens arbetskraft, säger Malin Cato.

Löpande inspektionsinsats av ungas arbetsmiljö

Eftersom unga är en sårbar grupp har Arbetsmiljöverket en löpande inspektionsinsats inom de branscher där många unga jobbar. Syftet är att uppmärksamma arbetsgivarna om vikten av att aktivt förebygga risker för olyckor, samt att öka kännedomen om arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar. Under 2024 inspekteras framför allt arbetsplatser inom följande branscher:

 • Restaurang (inklusive snabbmatsställen och caféer)
 • Hotell, camping och vandrarhem
 • Detalj- och partihandel (inklusive lager om det finns)
 • Fastighetsskötsel

Länkar

Vår nya rapport "Fokus på ungas arbetsmiljö"

Vårt nya poddavsnitt om unga i arbetslivet

Vår inspektionsinsats av ungas arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

Arbetsolyckorna ökar - kvinnor och män drabbas olika
 • 12 juni 2024
 • Pressmeddelande

Antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade förra året med elva procent jämfört med året innan. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång och anmälde också fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Kvinnor anmälde dock fler arbetssjukdomar och arbetsolyc...

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo
 • 6 maj 2024
 • Pressmeddelande

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 1...

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
 • 3 maj 2024
 • Bygg, anläggning
 • ...

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort
 • 25 april 2024
 • Pressmeddelande

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en av slutsatserna i vår rapport efter en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor.

Fler nyheter och pressmeddelanden