Fler pressmeddelanden

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 15 miljoner kronor.

Ett godståg med ett grönt lok som det står Green Cargo på

Arbetsmiljöverket har sedan 2012 fått in anmälningar om tre dödsolyckor, ett tiotal andra olyckor och ett tjugotal allvarliga tillbud som alla inträffat då arbetstagare på godstransportföretaget Green Cargo åkt på fotsteg utanpå lok och tågvagnar. Det är ett arbetsmoment som utförs dagligen i samband med så kallat växlingsarbete då vagnar flyttas och kopplas ihop. Arbetstagaren radiostyr då loket med ett manöverdon i ena handen och håller i sig i ett handtag med den andra.

− Ingen ska skadas eller dö av jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risken för olyckor, men det ser vi inte att Green Cargo har lyckats göra i det här fallet. Därför har vi beslutat att förbjuda åkning på fotsteg utanpå rälsfordon inom hela Green Cargos verksamhet i Sverige, säger Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

Förbudet gäller från och med den 3 september i år och är förenat med ett vite på 15 miljoner kronor. Om Green Cargo utför arbetsmomentet i strid med gällande förbud kommer vi att göra en ansökan till förvaltningsrätten om att döma ut vitesbeloppet.

Oförutsedda händelser orsakar allvarliga olyckor

Risken med arbetssättet består framför allt i att det saknas tillräckligt skydd mot fall och att det när som helst kan inträffa oförutsedda skakningar, dunsar eller urspårningar som gör att arbetstagaren trillar av fotsteget och i värsta fall blir överkörd av ett lok eller en vagn.

Green Cargo har själva bedömt risken med arbetssättet som allvarlig. Företaget instruerar arbetstagare att hålla i sig ordentligt och stå stadigt när de åker på fotsteg, men skriver i samma utbildningsmaterial att fel och förhållanden på infrastruktur kan orsaka en plötslig urspårning. I sådana situationer har det tidigare visat sig att arbetstagare inte har en chans att hålla i sig och stå kvar på fotsteget.

Arbetsgivare ska förebygga alla risker för skador

Green Cargo har i en egen utredning efter en allvarlig olycka i Södertälje hamn i höstas konstaterat att de situationer som kan leda till fall från fotsteg både är vanligt förekommande och svåra att förutse. Detta eftersom de till exempel kan bero på väder, is i spåren, inbromsningar samt slitna spår eller hjul.

− Lagen är tydlig, en arbetsgivare ska förebygga alla risker för skador i alla delar av arbetet. Om det inte går att förebygga riskerna med ett arbetssätt måste man avskaffa det, säger Ulrika Scholander.

Green Cargo har inför vårt beslut om förbud inkommit med ett yttrande som innehåller planerade åtgärder för att dels minska behovet av åkning utanpå rälsfordon, dels minska risken för olyckor i de situationer då företaget ändå anser att arbetssättet är nödvändigt. Green Cargo skriver bland annat att man planerar att förbjuda åkning på fotsteg i ”särskilt utsatta situationer”, men beskriver inte närmare vilka situationer det gäller eller i vilken omfattning man avser att minska åkning på fotsteg.

Planerade åtgärder har inte vidtagits

Green Cargo skriver även att en kameralösning kan ersätta arbetstagare som radiostyr lok från fotsteg, men att det bara kan ske på vissa platser och under rätt förutsättningar. Vidare redovisar Green Cargo flera åtgärder som man planerar att genomföra under 2024, bland annat sänkt hastighet, anpassade vagnar och användning av fallskyddsutrustning. Det framgår dock inte på vilket sätt företaget anser att åtgärderna förebygger eller minskar riskerna för arbetstagarna. Eftersom Green Cargo ännu inte har vidtagit de planerade åtgärderna fattar Arbetsmiljöverket nu beslut om förbud.

− Det är bra att Green Cargo delar vår bild av riskerna med åkning på fotsteg, men flera av de åtgärder som presenteras i yttrandet har företaget nämnt i flera år utan att de har implementerats. Det finns i nuläget inga konkreta åtgärder som helt förebygger risken att arbetstagare på Green Cargo skadas eller dör när de åker på fotsteg utanpå rälsfordon, säger Ulrika Scholander.

Bifogade filer

  • Ett godståg med ett grönt lok som det står Green Cargo på

Relaterade pressmeddelanden

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet
  • 22 maj 2024
  • Pressmeddelande

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
  • 3 maj 2024
  • Bygg, anläggning
  • ...

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort
  • 25 april 2024
  • Pressmeddelande

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en av slutsatserna i vår rapport efter en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor.

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras
  • 22 april 2024
  • Pressmeddelande

Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela la...

Fler nyheter och pressmeddelanden