Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Alla länder som deltar i Slic-kampanjen ska genomföra egna tillsynsinsatser riktade mot arbetsgivare inom de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport.
Alla länder som deltar i Slic-kampanjen ska genomföra egna tillsynsinsatser riktade mot arbetsgivare inom de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport.

Kampanjen heter Accidents at work och är organiserad av den europeiska arbetsmiljöinspektörskommittén Slic, Senior Labour Inspectors’ Committee. Alla deltagande länder ska genomföra egna tillsynsinsatser riktade mot arbetsgivare inom de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport.

− Ett viktigt syfte med Slics kampanjer är att dela kunskap och erfarenheter för att skapa säkrare arbetsmiljöer i alla deltagande länder, säger Magnus Henriksson som är projektledare för Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats.

Vi kontrollerar arbetsgivarnas rutiner

Arbetsmiljöverket kommer i maj att genomföra omkring 100 inspektioner hos arbetsgivare över hela landet med minst tio anställda. Vi kommer bland annat att kontrollera om arbetsgivarna har riskbedömt och åtgärdat farliga arbetsmoment samt om de har rutiner för att utreda tillbud och olycksfall.

− Det är på arbetsplatsen som man kan förebygga att någon skadas eller till och med dör av arbetet. För att förhindra olyckor krävs att alla arbetsplatser arbetar med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt. Det betyder att man har ett bestämt sätt för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till så att alla vet vem som ska göra vad, hur det ska göras och när, säger Magnus Henriksson.  

Samma checklista i alla länder

Slic har tagit fram en checklista och ett frågeformulär som inspektörerna i alla länder ska använda sig av. Det här är några av de frågor som inspektörerna ska ställa:

 • Har arbetsgivaren utsett en eller flera arbetstagare till att utföra arbetsuppgifter som ska skydda mot och förebygga risker i arbetet?
 • Tillhandahåller arbetsgivaren personlig skyddsutrustning för det arbete som ska utföras?
 • Har det inträffat arbetsolyckor de senaste två åren som resulterat i att en arbetstagare varit arbetsoförmögen under mer än tre arbetsdagar?

Resultaten av ländernas tillsynsinsatser ska skickas till Slic som kommer att sammanställa dem i en rapport som alla deltagande länder får ta del av.

Läs mer om Slic och vårt övriga EU-arbete här: https://www.av.se/om-oss/eu-arbete/

Relaterade pressmeddelanden

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet
 • 22 maj 2024
 • Pressmeddelande

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo
 • 6 maj 2024
 • Pressmeddelande

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 1...

Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort
 • 25 april 2024
 • Pressmeddelande

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en av slutsatserna i vår rapport efter en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor.

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras
 • 22 april 2024
 • Pressmeddelande

Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela la...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning