Se samtliga föreskrifter

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, alltså byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare, arbetsgivare, ensam- och familjeföretagare samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Omslagsbild: AFS
Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om planering och projektering för en god arbetsmiljö i byggskedet, hur byggarbetsplatser ska ordnas och hur byggnads- och anläggningsarbete ska utföras på ett säkert och hälsosamt sätt. Det finns bland annat regler om transport av material på byggarbetsplatser, takarbete och vägarbete.

De här föreskrifterna finns översatta till engelska.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:26 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:16 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2007:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:24 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1999:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr

Omslagsbild på arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617)
I den här broschyren kan du läsa om vem som ansvarar för arbetsmiljön när en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras. Du får även ett exempel på en arbetsmiljöplan.
Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr

Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr

Omslagsbild på belasta rätt (ADI 616)
I den här broschyren kan du läsa om att motverka belastningsskador och belastningsolyckor i byggbranschen. Den ska hjälpa arbetsgivare, anställda, skyddsombud, byggherrar och projektörer att förebygga riskerna.
Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr

Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

Omslagsbild på byggnadsställningar (ADI 512)
I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler. Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt.
Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-03