Bygg och anläggning

En bra arbetsmiljö lönar sig för alla: anställda, arbetsgivare, byggherrarna och samhället i stort. Den här utbildningen ger en överblick över vilka regler som gäller. Den berättar också om vem som ansvarar för vad.

Engelsk version av klippet

Planning and construction

Senast uppdaterad 2023-07-11