Självskattning: Säkerhetskultur

Hur är er säkerhetskultur?

I det här självskattningsverktyget kan ni få hjälp med att skapa en överblick av arbetet med er säkerhetskultur och ringa in var åtgärder behövs.
Självskattningsverktyget består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på den egna verksamheten. Tanken med det här självskattningsverktyget är att få en ögonblicksbild av ert säkerhetsklimat och utifrån det kunna få förslag på förbättringsområden för ert arbete med säkerhetskultur. 

Läs mer här, pdf, öppnas i nytt fönster 

Vill du veta mer om forskningen bakom frågeställningarna i den här enkäten?

Kunskapssammanställning 2012:12, pdf, öppnas i nytt fönster

När gruppen har genomfört självskattningen får du en sammanställning av svaren och förslag på förbättringsområden för er säkerhetskultur. Andra delar av säkerhetskulturen kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra.