Fler nyheter

Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro

  • 28 mars 2022

Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.

Bild på två kvinnor som tittar på en datorskärm

– Arbetsgivarna har ett ansvar att anpassa arbetsplatsen om deras medarbetare har blivit sjukskrivna och inte kan utföra sitt arbete som vanligt. De ska också fånga upp ohälsa i förebyggande syfte, innan något inträffar. Här är det viktigt att ha en dialog med den enskilda medarbetaren, säger Eric Storbjörk, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Ungefär var tredje arbetstagare i Sverige har upplevt besvär till följd av sitt arbete, visar Arbetsmiljöverkets statistik. Samtidigt ökar antalet anmälda arbetsolyckor inom vissa branscher.

– Det lönar sig att satsa på arbetsanpassning, säger Eric Storbjörk. Både när det gäller att få medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning och för att förebygga sjukskrivningar.

Kostnaderna för en medarbetares sjukfrånvaro är ofta mycket högre än själva sjuklönen, och hos Försäkringskassan kan arbetsgivare räkna ut vad en sjukfrånvaro skulle kosta för just deras verksamhet.

Inspektioner i flera branscher

I april inleder Arbetsmiljöverket en större inspektionsinsats om hur arbetsgivarna arbetar med arbetsanpassningen. Över 1 000 inspektioner ska ske runtom i landet. Insatsen riktar sig till några av de branscher där arbetstagare särskilt upplever arbetsskadade besvär:

  • tillverkning av gummi- och plastvaror
  • parti- och provisionshandel
  • magasinering och stödtjänster inom transport
  • hotell- och logiverksamhet och
  • fastighetsservice.

Stöd till arbetsgivarna i arbetet med arbetsanpassning

På en del inspektioner kommer även Försäkringskassan att delta. Både arbetsgivare och arbetstagare kan behöva stöd i arbetsanpassningsarbetet, och för att ta fram en plan för återgång till arbetet. Om en verksamhet inte har tillräckligt med egna kunskaper så ska arbetsgivaren anlita en extern expert, exempelvis genom Företagshälsovården, och här kan Försäkringskassan hjälpa till ekonomiskt genom det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet.

Det finns även fler verktyg, såsom stöd för dialoger, mallar för plan till återgång och ekonomiskt bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller underlätta återgången till arbetet, något som många arbetsgivare inte känner till.

Vad handlar föreskrifterna om arbetsanpassning om?

Förra året förtydligade Arbetsmiljöverket sina föreskrifter om arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning. Det ställs dock samma krav på arbetsgivarna som tidigare.

Föreskrifterna om arbetsanpassning tar vid där det generella systematiska arbetsmiljöarbetet, som ska ske på varje arbetsplats, inte räcker till för enskilda medarbetare.

Föreskrifterna säger att alla arbetsgivare, i dialog med sin medarbetare, ska ta reda på hur denne mår - och vid behov arbetsanpassa arbetsmiljön.
Arbetsgivarna ska även ha en rutin för de hanterar de risker för skador och sjukdomar som identifieras. Om det är aktuellt med en åtgärd måste arbetsgivaren undersöka vad som är möjligt att genomföra.

– Ett syfte med föreskrifterna är att en arbetstagare med nedsatt förmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete, eller återgå till arbetet efter en sjukfrånvaro. Det kan handla till exempel om att anpassa den fysiska arbetsmiljön, men det också vara att hitta mindre betungande arbetsuppgifter med hjälp av arbetshjälpmedel. Eller att anpassa delar av arbetsuppgifternas innehåll där det är möjligt, säger Eric Storbjörk.

Läs mer om arbetsanpassning

Arbetsanpassning – förebygg eller åtgärda sjukfrånvaro

Rapporten Arbetsorsakade besvär, öppnas i nytt fönster

Rapport om arbetsskador 2020

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter