Fler nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning

  • 21 juni 2022

Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.

EU:s visselblåsardirektiv och visselblåsarlagen (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innehåller regler som ger företag och myndigheter tolkningsutrymme att själva anpassa sina interna visselblåsarkanaler efter sin verksamhet och organisation. Därför försöker vi bidra med så mycket information som möjligt för arbetsgivare och den som undrar över vad det innebär att visselblåsa. Vi har samlat information om visselblåsning, om Arbetsmiljöverkets uppdrag utifrån den nya visselblåsarlagen samt vanliga frågor och svar på vår webbplats. Vi fortsätter att publicera information löpande.

Visselblåsning

Arbetsmiljöverket har fått flera nya uppgifter i och med den nya lagen. Till exempel är vi utsedd till tillsynsmyndighet och ska kontrollera att berörda arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarkanaler. Från och med 17 juli 2022 ska alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Detta krav gäller även oss på Arbetsmiljöverket. Vi arbetar med vår interna kanal för visselblåsning som rör vår egen verksamhet, och som ska lanseras senast 17 juli i år.

Vi är också en av ett femtiotal så kallade behöriga myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarkanaler. Där ska vi ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar, samt det som inte omfattas av andra myndigheters områden. Detta är alltså något annat än vår interna visselblåsarfunktion.

Arbetsmiljöverket ska också fått i uppdrag att informera om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter. Dessutom ska vi varje år sammanställa information från dem och rapportera till EU-kommissionen.

Slutligen har vi fått i uppdrag att fördela statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt till ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Fakta

Den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning. Från och med 17 december 2023 ska även privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Ett femtiotal myndigheter ska inrätta externa visselblåsarkanaler.

Relaterade nyheter

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler
  • 8 november 2022
Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.
Spara energi utan att försämra arbetsmiljön
  • 21 oktober 2022
I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.
Fler nyheter