Fler nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning

  • 21 juni 2022

Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.

EU:s visselblåsardirektiv och visselblåsarlagen (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innehåller regler som ger företag och myndigheter tolkningsutrymme att själva anpassa sina interna visselblåsarkanaler efter sin verksamhet och organisation. Därför försöker vi bidra med så mycket information som möjligt för arbetsgivare och den som undrar över vad det innebär att visselblåsa. Vi har samlat information om visselblåsning, om Arbetsmiljöverkets uppdrag utifrån den nya visselblåsarlagen samt vanliga frågor och svar på vår webbplats. Vi fortsätter att publicera information löpande.

Visselblåsning

Arbetsmiljöverket har fått flera nya uppgifter i och med den nya lagen. Till exempel är vi utsedd till tillsynsmyndighet och ska kontrollera att berörda arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarkanaler. Från och med 17 juli 2022 ska alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Detta krav gäller även oss på Arbetsmiljöverket. Vi arbetar med vår interna kanal för visselblåsning som rör vår egen verksamhet, och som ska lanseras senast 17 juli i år.

Vi är också en av ett femtiotal så kallade behöriga myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarkanaler. Där ska vi ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar, samt det som inte omfattas av andra myndigheters områden. Detta är alltså något annat än vår interna visselblåsarfunktion.

Arbetsmiljöverket ska också fått i uppdrag att informera om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter. Dessutom ska vi varje år sammanställa information från dem och rapportera till EU-kommissionen.

Slutligen har vi fått i uppdrag att fördela statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt till ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Fakta

Den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning. Från och med 17 december 2023 ska även privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Ett femtiotal myndigheter ska inrätta externa visselblåsarkanaler.

Relaterade nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Arbetsmiljöverket inspekterar små företag
  • 18 september 2023
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2024
  • 11 september 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater
  • 30 augusti 2023
I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.
Fler nyheter