Fler nyheter

Förebygg halkolyckor i vinter

  • 21 januari 2022

Snö, kyla och vind kan påverka arbetet på olika sätt för den som arbetar utomhus. Januari är månaden när det brukar ske flest halkolyckor under året.

Bild på person och halt underlag

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under vintersäsongen kan det handla om lite andra saker än övriga året, exempelvis att se till att skotta snö och att sanda ordentligt vid entréer och gångstråk för att undvika att någon halkar och skadar sig. Vid trappor och i branta backar kan det behövas räcken. Men kylan i sig kan också vara ett problem som leder till ohälsa.

Kyla

– Det finns inga regler för hur kallt det får vara vid arbete utomhus men arbetsgivaren ska i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete bedöma riskerna med att det är kallt på jobbet så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt, säger Fredrik Haux, expert på temperatur och ventilation på Arbetsmiljöverket.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet innefattar även att förebygga skador genom att halka och falla.

Den som jobbar utomhus när det är kallt behöver ta regelbundna pauser och det ska finnas möjlighet att värma sig i rumstemperatur mellan arbetspassen.

Arbetsgivaren kan också behöva vidta andra åtgärder på grund av vinterkylan. Det kan till exempel vara att:

  • använda provisoriska vindfång
  •  justera arbetstiden.

För den som arbetar inomhus där det är kallt kan det ibland behövas åtgärder i form av att:

  • flytta verksamheten till andra lokaler
  • använda tillfälliga elradiatorer eller luftvärmare
  • om möjligt arbeta hemifrån.

Risker när det är kallt 

Halkolyckor

Statistiken i tabellen nedan visar anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro som har orsakats av snö, vatten och is. Det gäller anmälningar där någon ramlat på samma nivå och som har inträffat på glatt underlag, till exempel vid en entré. Eftersom det inte går att skilja på om olyckan uppkommit inomhus eller utomhus räknas även olyckor på hala golv in i statistiken. Tydligt är ändå att vintermånaderna sticker ut.

Januari i topp

I januari 2021 rapporterades så många som 1 157 fallolyckor på våra arbetsplatser. Även 2016, 2017 och 2019 är januari den månad som det skett flest halkolyckor. Vanligast är att skador uppstått på ben, arm och rygg.

Tabellen visar anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av fall från samma nivå, på grund av halt underlag.

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro efter skademånad

               
  2016 2017 2018 2019 2020 2021* Totalt
Januari 634 560 579 983 244 1159 4159
Februari 317 426 726 550 354 663 3036
Mars 178 291 604 281 182 218 1754
April 51 78 109 73 59 67 437
Maj 60 38 41 51 48 44 282
Juni 53 65 37 52 71 60 338
Juli 54 43 45 45 44 54 285
Augusti 64 77 62 60 66 68 397
September 71 77 59 52 81 63 403
Oktober 75 97 132 134 94 97 629
November 588 411 151 229 163 323 1865
December 309 523 364 397 137 409 2139
Totalt 2454 2686 2909 2907 1543 3225 15724

* Det anmäls fortfarande olyckor som inträffade 2021. 
Vi kan inte separera olyckor som inträffat utomhus eller inomhus.

Källa: Arbetsmiljöverket

Snöskottning på tak

Arbete som utförs på en höjd som är två meter eller mer kräver särskilda fallskydd som skyddsräcken, ställningar, arbetsplattformar eller motsvarande. Om det inte är möjligt med sådana gemensamma skyddsåtgärder ska personligt fallskydd användas.

Vid snöskottning på tak är det normalt personligt fallskydd som används, och det måste då vara förankrat i en säker förankringspunkt och kunna hindra eller stoppa och bromsa ett eventuellt fall.

Om personligt fallskydd används ska man följa reglerna i AFS:en Användning av personlig skyddsutrustning.

Från och med 2015 kan alla som utför snöskottning på tak där det finns risk för att falla 2 meter och mer, få betala sanktionsavgifter, om inte reglerna följs.

Skydda dig mot fallrisker, broschyr

Relaterade nyheter

Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Rapport om skyddsombud till regeringen
  • 29 april 2024
Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport om skyddsombud till regeringen. För att fler ska vilja och kunna engagera sig som skyddsombud behövs bland annat stöd från kollegor och arbetsgivare, tid att utföra sitt uppdrag och kunskap.
Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
  • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
  • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Fler nyheter