Fler nyheter

Så klarar du värmeböljan på jobbet

 • 15 juli 2021

Just nu är det höga värmetemperaturer i hela landet. Samtidigt jobbar många hemifrån, ofta med sämre ventilation än på den ordinarie arbetsplatsen. Det kan i sin tur orsaka besvär som huvudvärk, yrsel, irritation och illamående. Arbetsmiljöverket tipsar om hur du kan skapa en god arbetsmiljö när hettan är som varmast.

En närbild på en man som utför bildskärmsarbete täcker ansiktet med händerna

Just nu är det höga värmetemperaturer i hela landet. Samtidigt jobbar många hemifrån, ofta med sämre ventilation än på den ordinarie arbetsplatsen. Det kan i sin tur orsaka besvär som huvudvärk, yrsel, irritation och illamående. Arbetsmiljöverket tipsar om hur du kan skapa en god arbetsmiljö när hettan är som varmast.

– Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera temperatur och ventilation på en arbetsplats, det ingår i det löpande arbetsmiljöarbetet och sker förebyggande, säger Fredrik Haux som är expert på värme och ventilation på Arbetsmiljöverket.

Någon regel som säger hur varmt det får vara på jobbet finns det inte, däremot finns riktlinjer för till exempel kontor, livsmedelsbutiker respektive skolor. Och när temperaturen uppmäter över 26 grader under längre tid, någon vecka eller mer, bör det termiska klimatet - hur värme och ventilation upplevs - undersökas närmare för att se om åtgärder kan sänka temperaturen.

– Om en medarbetare upplever problem med ventilation och värmen på en arbetsplats ska man kontakta sitt skyddsombud eller prata med sin arbetsgivare så att situationen kan lösas, säger experten, Fredrik Haux på Arbetsmiljöverket.

Arbete hemifrån

Arbetsgivaren kan inte ställa krav på sådana saker som ventilation eller temperatur i arbetstagarens bostad. Men arbetsgivaren är ändå ansvarig för att den som jobbar hemifrån inte utsätts för risker som kan leda till ohälsa. Det är därför viktigt att ha en dialog om arbetsmiljön vid arbete hemifrån. Arbetstagaren har själv ett ansvar att göra sådant som minskar risker – eller ökar komforten: att vädra när det är svalt ute, anpassa arbetstiden om det går, dricka mycket vatten. Att ta en sval dusch hjälper mycket när det är varmt.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett långsiktigt arbete. Blir arbetet för svårt att utföra hemifrån bör man diskutera det med arbetsgivaren för att tillsammans hitta lösningar. Som en sista utväg kan man behöva gå tillbaka till sin ordinarie arbetsplats, säger Fredrik Haux.

Arbete utomhus

För den som jobbar utomhus när temperaturen närmar sig 30 grader är det är det viktigt att arbetsgivaren söker planera arbetsdagen så att arbetstagarna kan undvika solen när den är som starkast och att medge möjlighet att försöka hitta en sval och fläktande plats. Höga temperaturer kan ge huvudvärk, försämra koncentrationen och göra att man blir trött.

– Värmen kan också öka risken för olyckor. Om du exempelvis jobbar som hantverkare och kanske ska reparera någonting, men är trött och har tappat koncentrationen. Sen svettas du och slinter med verktyget. För att förebygga skador kan ett sätt vara att se till att ta försöka ta längre pauser än vanligt, säger Fredrik Haux.

Arbetsgivarens ansvar

I Arbetsmiljölagen 2 kap, 2§ anges att ”Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.” Detta inkluderar självfallet arbetsgivarens ansvar för det termiska klimatet. Nedan listas några åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att uppfylla det ansvaret.

Inomhus:

 • Gardiner, persienner eller markiser minskar direkt solljus via fönster (bättre effekt om solskyddet sitter på utsidan som en markis, än fönstrets insida)
 • Kör ventilationen även på natten för att sänka temperaturen i byggnaden
 • Stäng av värmekällor som glödlampor och onödig elektronik
 • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 • Tillåt lättare klädsel
 • Skapa god tillgång till dricksvatten
 • Ge möjlighet till en sval dusch under arbetspasset

Utomhus:

 • Möjlighet till längre pauser och arbete i skugga
 • Tillfälligt byte till andra arbetsuppgifter
 • Tillgång till solskydd
 • Tillåt lättare klädsel
 • God tillgång till dricksvatten

Läs mer om temperatur och klimat:

Temperatur och klimat

Relaterade nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
 • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Arbetsmiljöverket inspekterar små företag
 • 18 september 2023
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2024
 • 11 september 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater
 • 30 augusti 2023
I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.
Fler nyheter