Fler nyheter

Så klarar du värmeböljan på jobbet

 • 15 juli 2021

Just nu är det höga värmetemperaturer i hela landet. Samtidigt jobbar många hemifrån, ofta med sämre ventilation än på den ordinarie arbetsplatsen. Det kan i sin tur orsaka besvär som huvudvärk, yrsel, irritation och illamående. Arbetsmiljöverket tipsar om hur du kan skapa en god arbetsmiljö när hettan är som varmast.

En närbild på en man som utför bildskärmsarbete täcker ansiktet med händerna

– Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera temperatur och ventilation på en arbetsplats, det ingår i det löpande arbetsmiljöarbetet och sker förebyggande, säger Fredrik Haux som är expert på värme och ventilation på Arbetsmiljöverket.

Någon regel som säger hur varmt det får vara på jobbet finns det inte, däremot finns riktlinjer för till exempel kontor, livsmedelsbutiker respektive skolor. Och när temperaturen uppmäter över 26 grader mer varaktigt sommartid, någon vecka eller mer, bör det termiska klimatet - hur värme och ventilation upplevs - undersökas närmare för att se om åtgärder kan sänka temperaturen.

– Om en medarbetare upplever problem med ventilation och värmen på en arbetsplats ska man kontakta sitt skyddsombud eller prata med sin arbetsgivare så att situationen kan lösas, säger experten, Fredrik Haux på Arbetsmiljöverket.

Arbete hemifrån

Arbetsgivaren kan inte ställa krav på sådana saker som ventilation eller temperatur i arbetstagarens bostad. Men arbetsgivaren är ändå ansvarig för att den som jobbar hemifrån inte utsätts för risker som kan leda till ohälsa. Det är därför viktigt att ha en dialog om arbetsmiljön vid arbete hemifrån. Arbetstagaren har själv ett ansvar att göra sådant som minskar risker – eller ökar komforten: att vädra när det är svalt ute, anpassa arbetstiden om det går, dricka mycket vatten. Att ta en sval dusch hjälper mycket när det är varmt.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett långsiktigt arbete. Att det är så här varmt i någons bostad är inte något alla arbetsgivare räknat med nu under pandemin. En värmebölja som vi har nu kan vara någon eller några veckor. Blir arbetet för svårt att utföra hemifrån bör man diskutera det med arbetsgivaren för att tillsammans hitta lösningar. Som en sista utväg kan man behöva gå tillbaka till sin ordinarie arbetsplats, säger Fredrik Haux.

Arbete utomhus

För den som jobbar utomhus när temperaturen närmar sig 30 grader är det bra att planera arbetsdagen för att undvika solen när den är som starkast och att försöka hitta en sval och fläktande plats. Höga temperaturer kan ge huvudvärk, försämra koncentrationen och göra att man blir trött.

– Värmen kan också öka risken för olyckor. Om du exempelvis jobbar som hantverkare och kanske ska reparera någonting, men är trött och har tappat koncentrationen. Sen svettas du och slinter med verktyget. För att förebygga skador kan ett sätt vara att se till att ta försöka ta längre pauser än vanligt, säger Fredrik Haux.

Arbetsmiljöverkets värmeexpert Fredrik Haux tipsar

Inomhus:

 • Använd gardin, persienn eller markis för att minska direkt solljus via fönster (bättre effekt om solskyddet sitter på utsidan som en markis, än fönstrets insida)
 • Kör ventilationen även på natten för att sänka temperaturen i byggnaden
 • Stäng av värmekällor som glödlampor och onödig elektronik
 • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 • Drick mycket vatten!
 • Ta gärna en sval dusch

Utomhus:

 • Ta längre pauser
 • Prioritera arbete i skugga
 • Byt till andra arbetsuppgifter
 • Använd solskydd
 • Använd lättare klädsel
 • Drick mycket vatten!

Läs mer om temperatur och klimat:

Temperatur och klimat

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
 • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
 • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
 • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
 • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter