Fler nyheter

Så klarar du värmeböljan på jobbet

 • 15 juli 2021

Just nu är det höga värmetemperaturer i hela landet. Samtidigt jobbar många hemifrån, ofta med sämre ventilation än på den ordinarie arbetsplatsen. Det kan i sin tur orsaka besvär som huvudvärk, yrsel, irritation och illamående. Arbetsmiljöverket tipsar om hur du kan skapa en god arbetsmiljö när hettan är som varmast.

En närbild på en man som utför bildskärmsarbete täcker ansiktet med händerna

– Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera temperatur och ventilation på en arbetsplats, det ingår i det löpande arbetsmiljöarbetet och sker förebyggande, säger Fredrik Haux som är expert på värme och ventilation på Arbetsmiljöverket.

Någon regel som säger hur varmt det får vara på jobbet finns det inte, däremot finns riktlinjer för till exempel kontor, livsmedelsbutiker respektive skolor. Och när temperaturen uppmäter över 26 grader mer varaktigt sommartid, någon vecka eller mer, bör det termiska klimatet - hur värme och ventilation upplevs - undersökas närmare för att se om åtgärder kan sänka temperaturen.

– Om en medarbetare upplever problem med ventilation och värmen på en arbetsplats ska man kontakta sitt skyddsombud eller prata med sin arbetsgivare så att situationen kan lösas, säger experten, Fredrik Haux på Arbetsmiljöverket.

Arbete hemifrån

Arbetsgivaren kan inte ställa krav på sådana saker som ventilation eller temperatur i arbetstagarens bostad. Men arbetsgivaren är ändå ansvarig för att den som jobbar hemifrån inte utsätts för risker som kan leda till ohälsa. Det är därför viktigt att ha en dialog om arbetsmiljön vid arbete hemifrån. Arbetstagaren har själv ett ansvar att göra sådant som minskar risker – eller ökar komforten: att vädra när det är svalt ute, anpassa arbetstiden om det går, dricka mycket vatten. Att ta en sval dusch hjälper mycket när det är varmt.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett långsiktigt arbete. Att det är så här varmt i någons bostad är inte något alla arbetsgivare räknat med nu under pandemin. En värmebölja som vi har nu kan vara någon eller några veckor. Blir arbetet för svårt att utföra hemifrån bör man diskutera det med arbetsgivaren för att tillsammans hitta lösningar. Som en sista utväg kan man behöva gå tillbaka till sin ordinarie arbetsplats, säger Fredrik Haux.

Arbete utomhus

För den som jobbar utomhus när temperaturen närmar sig 30 grader är det bra att planera arbetsdagen för att undvika solen när den är som starkast och att försöka hitta en sval och fläktande plats. Höga temperaturer kan ge huvudvärk, försämra koncentrationen och göra att man blir trött.

– Värmen kan också öka risken för olyckor. Om du exempelvis jobbar som hantverkare och kanske ska reparera någonting, men är trött och har tappat koncentrationen. Sen svettas du och slinter med verktyget. För att förebygga skador kan ett sätt vara att se till att ta försöka ta längre pauser än vanligt, säger Fredrik Haux.

Arbetsmiljöverkets värmeexpert Fredrik Haux tipsar

Inomhus:

 • Använd gardin, persienn eller markis för att minska direkt solljus via fönster (bättre effekt om solskyddet sitter på utsidan som en markis, än fönstrets insida)
 • Kör ventilationen även på natten för att sänka temperaturen i byggnaden
 • Stäng av värmekällor som glödlampor och onödig elektronik
 • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 • Drick mycket vatten!
 • Ta gärna en sval dusch

Utomhus:

 • Ta längre pauser
 • Prioritera arbete i skugga
 • Byt till andra arbetsuppgifter
 • Använd solskydd
 • Använd lättare klädsel
 • Drick mycket vatten!

Läs mer om temperatur och klimat:

Temperatur och klimat

Relaterade nyheter

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
 • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
 • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
 • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
 • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter