Fler nyheter

Så klarar du värmeböljan på jobbet

 • 15 juli 2021

Just nu är det höga värmetemperaturer i hela landet. Samtidigt jobbar många hemifrån, ofta med sämre ventilation än på den ordinarie arbetsplatsen. Det kan i sin tur orsaka besvär som huvudvärk, yrsel, irritation och illamående. Arbetsmiljöverket tipsar om hur du kan skapa en god arbetsmiljö när hettan är som varmast.

En närbild på en man som utför bildskärmsarbete täcker ansiktet med händerna

Just nu är det höga värmetemperaturer i hela landet. Samtidigt jobbar många hemifrån, ofta med sämre ventilation än på den ordinarie arbetsplatsen. Det kan i sin tur orsaka besvär som huvudvärk, yrsel, irritation och illamående. Arbetsmiljöverket tipsar om hur du kan skapa en god arbetsmiljö när hettan är som varmast.

– Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera temperatur och ventilation på en arbetsplats, det ingår i det löpande arbetsmiljöarbetet och sker förebyggande, säger Fredrik Haux som är expert på värme och ventilation på Arbetsmiljöverket.

Någon regel som säger hur varmt det får vara på jobbet finns det inte, däremot finns riktlinjer för till exempel kontor, livsmedelsbutiker respektive skolor. Och när temperaturen uppmäter över 26 grader under längre tid, någon vecka eller mer, bör det termiska klimatet - hur värme och ventilation upplevs - undersökas närmare för att se om åtgärder kan sänka temperaturen.

– Om en medarbetare upplever problem med ventilation och värmen på en arbetsplats ska man kontakta sitt skyddsombud eller prata med sin arbetsgivare så att situationen kan lösas, säger experten, Fredrik Haux på Arbetsmiljöverket.

Arbete hemifrån

Arbetsgivaren kan inte ställa krav på sådana saker som ventilation eller temperatur i arbetstagarens bostad. Men arbetsgivaren är ändå ansvarig för att den som jobbar hemifrån inte utsätts för risker som kan leda till ohälsa. Det är därför viktigt att ha en dialog om arbetsmiljön vid arbete hemifrån. Arbetstagaren har själv ett ansvar att göra sådant som minskar risker – eller ökar komforten: att vädra när det är svalt ute, anpassa arbetstiden om det går, dricka mycket vatten. Att ta en sval dusch hjälper mycket när det är varmt.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett långsiktigt arbete. Blir arbetet för svårt att utföra hemifrån bör man diskutera det med arbetsgivaren för att tillsammans hitta lösningar. Som en sista utväg kan man behöva gå tillbaka till sin ordinarie arbetsplats, säger Fredrik Haux.

Arbete utomhus

För den som jobbar utomhus när temperaturen närmar sig 30 grader är det är det viktigt att arbetsgivaren söker planera arbetsdagen så att arbetstagarna kan undvika solen när den är som starkast och att medge möjlighet att försöka hitta en sval och fläktande plats. Höga temperaturer kan ge huvudvärk, försämra koncentrationen och göra att man blir trött.

– Värmen kan också öka risken för olyckor. Om du exempelvis jobbar som hantverkare och kanske ska reparera någonting, men är trött och har tappat koncentrationen. Sen svettas du och slinter med verktyget. För att förebygga skador kan ett sätt vara att se till att ta försöka ta längre pauser än vanligt, säger Fredrik Haux.

Arbetsgivarens ansvar

I Arbetsmiljölagen 2 kap, 2§ anges att ”Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.” Detta inkluderar självfallet arbetsgivarens ansvar för det termiska klimatet. Nedan listas några åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att uppfylla det ansvaret.

Inomhus:

 • Gardiner, persienner eller markiser minskar direkt solljus via fönster (bättre effekt om solskyddet sitter på utsidan som en markis, än fönstrets insida)
 • Kör ventilationen även på natten för att sänka temperaturen i byggnaden
 • Stäng av värmekällor som glödlampor och onödig elektronik
 • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 • Tillåt lättare klädsel
 • Skapa god tillgång till dricksvatten
 • Ge möjlighet till en sval dusch under arbetspasset

Utomhus:

 • Möjlighet till längre pauser och arbete i skugga
 • Tillfälligt byte till andra arbetsuppgifter
 • Tillgång till solskydd
 • Tillåt lättare klädsel
 • God tillgång till dricksvatten

Läs mer om temperatur och klimat:

Temperatur och klimat

Relaterade nyheter

Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
 • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
 • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
 • 22 februari 2024
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
 • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Fler nyheter