Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.

Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen

Filmen Utmaningen, lång version, Youtube, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter mot ohälsa

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började att gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för.

Frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok

Omslagsbild till vägledningen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö.
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok

Arbetsmiljöverket utvärderar föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har publicerat den första rapporten av två om vår utvärdering av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Rapporten redovisar de så kallade intressentmålen i utvärderingen. Målen handlar om hur arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, företagshälsovården, forskare och andra av Arbetsmiljöverkets intressenter använder föreskrifterna. Intressenterna beskriver även hur föreskrifterna går att tillämpa i arbetsmiljöarbetet.

Delrapport 1 om Arbetsmiljöverkets utvärdering av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Rapport 2 om Arbetsmiljöverkets utvärdering av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), rapport 2023:3, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Så kan du göra för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Nedan kan du se en film från en av våra informationsträffar om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt en intervju med våra experter på området. I "Hur ska man göra?"-filmen får du förslag på hur du kan jobba med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Hur ska man göra? - nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Intervju om organisatorisk och social arbetsmiljö

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress och få till en fungerande balans mellan krav och resurser.

Arbeta med arbetsmiljön

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Hög arbetsbelastning och problem i det sociala samspelet vanliga orsaker till stress

Två av de främsta riskerna för att arbetsrelaterad stress ska uppkomma är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Några andra vanliga risker är skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön.

Arbetsgivare kan förebygga arbetsrelaterad stress genom organisatoriska åtgärder. Det kan handla om att öka resurserna för att utföra arbetet eller minska kraven i arbetet.

Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688), broschyr

Organisatoriska förhållanden kan leda till kränkande särbehandling och mobbning

Mobbning och kränkande särbehandling på arbetet är i första hand en fråga för arbetsgivare och skyddsorganisationen på en arbetsplats. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker och att kränkande särbehandling förebyggs. En utgångspunkt för att förebygga risker för mobbning och kränkande särbehandling är att arbetsgivaren ser över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Kränkande särbehandling och mobbning

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem

Arbetsgivare har ett ansvar att utforma och utrusta arbetsplatser för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbetsplats där personalen kan känna trygghet, även i verksamheter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Kartlägg riskerna för hot och våld, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Hot och våld

Detaljhandel – en utsatt bransch

Detaljhandeln är en bransch där risken för hotfulla händelser och rån är stor. Läs om hur du kan göra butiken så säker som möjligt och se fem filmer.

Rån, hot och våld i butiker

Trygga butikens filmer på youtube, öppnas i nytt fönster 

Hallå arbetsmiljö! Stress

Bild: Hallå arbetsmiljö! Programledare Fredrik och OSA-experten Ulrich språkas i en soffa.

Programledare Fredrik och Carro benar tillsammans med Ulrich Stoetzer ut begrepp och frågor som i folkmun benämns stress. Ulrich är till vardags en av Arbetsmiljöverkets experter på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Avsnittet som text

Sexuella trakasserier - video om arbetsgivarens ansvar

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett allvarligt problem. Du som arbetsgivare har ansvar för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå.

Sexuella trakasserier

Senast uppdaterad 2022-12-15