Se samtliga broschyrer

Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Broschyren ger information om hur riskbedömning ska göras, att välja produkt och arbetsmetod, luftföroreningar och hanterings- och skyddsinstruktioner med mera.
Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Senast uppdaterad 2015-06-26