Se samtliga broschyrer

Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Broschyren ger information om hur riskbedömning ska göras, att välja produkt och arbetsmetod, luftföroreningar och hanterings- och skyddsinstruktioner med mera.

Framsidan på broschyren kemiska risker i arbetsmiljön, ADI 296
Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Senast uppdaterad 2020-05-13