Se samtliga broschyrer

Kreosot i stolpen? - Om skydd vid arbete i stolpar (ADI 352), broschyr

Kreosot är ett träskyddsmedel som ofta finns i stolpar, till exempel för el- och teleledningar. Kreosot är hälsofarligt, och du som jobbar i stolpar bör vara medveten om riskerna och de skyddsåtgärder du kan göra.

Omslagsbild på Kreosot i stolpen (ADI 352)
Kreosot i stolpen? - Om skydd vid arbete i stolpar (ADI 352), broschyr

Senast uppdaterad 2020-05-13